Trädfällning kan utföras både ifrån mark och genom klättring. Om träden står illa till kan vi göra en sektionsfällning, vilket innebär att vi tar ner trädet bit för bit. Vi använder både motorsågar och handsågar beroende på situationen.

Vi utför även:

  • Uppkapning och klyvning till ved
  • Bortforsling
  • Stubbfräsning

digital design by armadio